Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
1. Ông Lê Minh Phúc Chủ tịch
2. Ông Nakagawa Hidehiko Ủy viên
3. Ông Bùi Thanh Hải Ủy viên
4. Ông Nguyễn Ngọc Thành Ủy viên

  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn