Sứ mệnh - Tầm nhìn - Mục tiêu cam kết

TẦM NHÌN

Phấn đấu đến năm 2025 Trường Đại học Quốc tế Việt – Nhật sẽ trở thành một trong 50 trường đại học hàng đầu của Việt Nam có uy tín trong khu vực  và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Quản lý, Kinh tế và Kỹ thuật công nghệ.

SỨ MỆNH

Trường Trung cấp Việt Nhật áp dụng các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội; đồng thời, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,...


 

MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT

MỤC TIÊU TIẾP THEO

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Phấn đấu đến năm học 2013 – 2014 trở thành Trường Cao đẳng Việt – Nhật đào tạo đa cấp đa ngành có uy tín và chất lượng, năng động thích ứng cao, xây dựng thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong phạm vi cả nước.

Phấn đấu đến năm 2016 – 2017 trở thành Trường Đại học Việt – Nhật đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Quản lý, Kinh tế và Kỹ thuật công nghệ, phát triển thương hiệu và tầm ảnh hưởng tới các nước trong khu vực.

Phấn đấu đến năm 2025 Trường Đại học Quốc tế Việt – Nhật trở thành một trong 50 trường đại học hàng đầu của Việt Nam, khẳng định thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong khu vực vươn tới phạm vi châu lục và có một số ngành đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế.

 

 

 

 

 

 


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn