Giới thiệu

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học quản trị. Tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn khoa học của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn quản lý.

2. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; dịch vụ và lao động sản xuất.

3. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp địa phương và các đề tài theo yêu cầu doanh nghiệp. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.

5. Tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

6. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế trong và ngoài nước cho các công ty, doanh nghiệp.

7. Chịu trách nhiệm chính trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến.

8. Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

9. Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của trường.

10. Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học sinh TCCN, cao đẳng và đại học liên kết. Tham gia tổ chức các cuộc thi học thuật trong sinh viên, hoc sinh.

11. Tổ chức quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội. Theo dõi hoạt động khoa học của các cơ quan, đơn vị trong phạm vi trường.

12. Lập chương trình và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Đầu mối xúc tiến hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển đối tác quan hệ mới.

13. Quản lý việc điều hành các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và đào tạo được phân công. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới.

14. Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn và giao lưu văn hóa của các trường nước ngoài tại trường.

15. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do trường cấp sang tiếng Anh cho người học khi có yêu cầu.

16. Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được trường cử đi nước ngoài về.

17. Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường.

18. Làm thủ tục visa nhập cảnh; lập chương trình các đoàn nước ngoài đến trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

19. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định.

20. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

21. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn