BỘ PHẬN KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường.

NHIỆM VỤ
1. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần và thi cuối khóa.

Xem tiếp...

Giới thiệu

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ liên kết đào tạo và đào tạo ngắn hạn. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Xem tiếp...


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn