Phòng Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại

Tên đơn vị: Phòng Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại

Địa chỉ: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp. Tân An - Long An

Điện Thoại: (84 – 72) 3524 959 - Fax: (84 - 72) 3524 579

Hotline: 0917 498 768

Email:  info@truongvietnhat.edu.vn

Nhân sự:

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Ông Trần Trọng Nhân Trưởng phòng 01682 020 304
2 Bà Lê Thị Thanh Lan Nhân viên 01234 559 566
3 Bà Trần Thị Trúc Phương Nhân viên  

  Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh, là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm, tổ chức triển khai và giám sát công tác tư vấn tuyển sinh tất cả bậc – hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao;

- Đề xuất chiến lược nhằm đưa ra mục tiêu và giải pháp phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường; xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh Trường Trung cấp Việt – Nhật; tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu về quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường tới cộng đồng và xã hội;

- Tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá hình ảnh, tư vấn tuyển sinh các ngành nghề mà Trường đào tạo;

Nhiệm vụ:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo xin chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các hệ, bậc đào tạo của Trường;

- Chủ động xây dựng và triển khai công tác tuyển sinh hàng năm dựa trên kế hoạch tổng thể đã đề ra;

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế - chính sách khen thưởng, khuyến khích tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh;

- Tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng người học trong và ngoài Trường về các ngành nghề mà trường đang đào tạo;

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các kỳ tuyển sinh và nhập học cho HSSV;

- Chuẩn bị thông tin và thực hiện công tác trả lời, tư vấn tuyển sinh qua các hình thức: tổng đài, trực tiếp trả lời tại văn phòng tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh,…;

- Phân tích và tổng hợp thông tin, thu thập dữ liệu phục vụ cho công tác tuyển sinh của trường đạt hiệu quả cao;

- Báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của HĐQT, BGH. Tham gia các công tác khác của Trường và của đơn vị theo đề nghị;

- Chủ động tìm kiếm, tìm hiểu các tổ chức, các cơ sở giáo dục có năng lực, uy tín và thiện chí hợp tác trong lĩnh vực đào tạo để đề xuất với Ban Giám hiệu phương án lựa chọn đối tác, lĩnh vực và ngành nghề liên kết đào tạo phù hợp với đặc thù và định hướng phát triển của nhà trường. Làm đầu mối quản lý các hoạt động đối ngoại của nhà trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và tổ chức công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu, quan hệ công chúng cho các chuyên ngành đào tạo của Trường với xã hội;

- Thực hiện các mối quan hệ công chúng, xây dựng và từng bước khẳng định vị thế của Trường Trung cấp Việt – Nhật trong xã hội tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường;

- Phối hợp với Phòng Đối ngoại - Truyền thông  Đồng tâm group, các đơn vị trực thuộc, các đối tác để thông tin tuyên truyền về nhà trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn