GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

cntt

Sau khi kết thúc khóa học, sinh viên trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành quản trị hệ thống), sinh viên có thể làm việc tại các Doanh nghiệp, các tổ chức có trang bị hệ thống máy vi tính để quản lý điều hành công việc, các cơ quan, xí nghiệp, trường học và các cơ sở đào tạo có liên quan đến ngành Công nghệ thông tin, với nhiệm vụ cụ thể sau: Kỹ thuật viên CNTT; Huấn luyện, hướng dẫn và bảo quản các loại thiết bị điện tử, máy tính; Sửa chữa phần cứng, ứng dụng, thiết lập và cài đặt các phần mềm; Có khả năng khai thác các ứng dụng mạng, học tập ở các trình độ cao hơn.


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn