NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

tcnh

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có kiến thức cơ bản và kỹ năng về Tài chính - Ngân hàng để dảm nhận được nhiệm vụ: Phân tích tài chính, Tư vấn tài chính doanh nghiệp và ngân hàng, Kế toán thống kê cho ngân hàng, Thanh toán tiền tệ quốc tế... Sau khi hoàn tất chương trình học viên có khả năng làm việc tại các cơ quan, các đơn vị quản lý tài chính chuyên ngành thuế, kho bạc nhà nước, các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Có khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn