Thông báo lịch thi tuyển sinh ngày 26-27/11/2016

Lịch thi khối C (Văn bằng 1 Luật) >>>

Lịch thi khối LB (liên thông từ TC lên ĐH Luật) >>>

Ghi chú: Thí sinh vui lòng có mặt tại trường Trung cấp Việt - Nhật lúc 6h00, ngày 26/11/2016 để làm thủ tục dự thi.

Thông báo chiêu sinh đại học hệ VLVH, liên thông ngành Giáo dục mầm non năm 2016

Trường Trung cấp Việt - Nhật liên kết với Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM thông báo chiêu sinh các lớp đại học ngành Giáo dục mầm non, hệ liên thông từ trung cấp sư phạm mầm non lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016. 

Xem chi tiết tại đây >>>

Thông báo tuyển sinh đào tạo TCCN hệ Chính quy năm 2015

Trường Trung cấp Việt - Nhật thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy năm 2015, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây >>>

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH ngành lưu trữ và quản trị văn phòng

Trường Trung cấp Việt - Nhật thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng.

Xem chi tiết tại đây >>>

Thông báo tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2016

Trường Trung cấp Việt - Nhật thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây >>>


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn