Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non và trường Phổ thông năm học 2014 - 2015

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Trung cấp Việt - Nhật tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây >>>


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn