Thông báo chiêu sinh đại học hệ VLVH, liên thông ngành Giáo dục mầm non năm 2016

Trường Trung cấp Việt - Nhật liên kết với Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM thông báo chiêu sinh các lớp đại học ngành Giáo dục mầm non, hệ liên thông từ trung cấp sư phạm mầm non lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016. 

Xem chi tiết tại đây >>>


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn