10 Th8 2018

Chính thức cho phép sinh viên ngành khác chuyển sang CNTT

Thông tin sự kiện

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, học viện, chính thức thông báo việc bộ này cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trình độ ĐH.
Kết quả hình ảnh cho SINH VIEN CNTT
Theo đó, sinh viên đang học ĐH các ngành khác được chuyển sang học CNTT ở các cơ sở có đào tạo trình độ ĐH ngành này. Những ngành đào tạo được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý, công nghệ kỹ thuật máy tính, CNTT, an toàn thông tin, CNTT ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.
Thông báo cũng bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, như Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo khẩn trương triển khai xây dựng đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình độ ĐH trong giai đoạn 2017 – 2020.
Trong quá trình làm đề án, nghiên cứu đưa nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề có uy tín trên thế giới vào nội dung đào tạo thực hành để đáp ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp; hoặc dự thảo yêu cầu thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 50% tổng thời gian đào tạo thì ở thông báo chính thức này hạ xuống còn 30%…

Diễn giả sự kiện

  • Thanhnien.vn
    Theo

    Thanhnien.vn

    Social Links

Registration for : Chính thức cho phép sinh viên ngành khác chuyển sang CNTT

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

Chia sẻ sự kiện