Liên Kết Đào Tạo

 
 

 

Trường Trung Cấp Việt Nhật Long An thường xuyên liên kết và tổ chức các khoá học liên thông nâng cao trình độ học viên từ Trung Cấp lên Cao Đẳng – Đại Học nhiều ngành nghề.

XEM CHI TIẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VIỆT NHẬT – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM TẠI: Đây

XEM CHI TIẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VIỆT NHẬT – ĐẠI HỌC TRÀ VINH TẠI: Đây

XEM CHI TIẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VIỆT NHẬT – TRUNG CẤP ĐÔNG NAM Á: Đây

Registration for : Liên Kết Đào Tạo

Đăng ký trực tuyến ngay

Chia sẻ