Bà Kiều Thị Tuyết Hằng

  • Thành viên Hội đồng quản trị

– Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
– Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp (MBA)
– Kế toán viên hành nghề được công nhận bởi Bộ Tài chính (CPA)
– Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán
– Hội viên Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VAA)
– Hiện tại Bà đang đảm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Yamato đồng thời là Thành viên HĐQT Trường Trung cấp Việt – Nhật