Bà Kiều Thị Tuyết Hằng

  • Giám đốc Công ty YAMATO

Giới thiệu

Tốt nghiệp Đại học Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp. HCM năm 2004.
Thạc sỹ ngành Tài chính Doanh nghiệp, Đại học Mở Tp. HCM năm 2012
Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm 2008-2009
Phó Phòng kế toán tài chính Công ty Cổ phần Đồng Tâm 2009 – 2011
Kế toán trưởng công ty CP KCN Đồng Tâm 2011 – 2016
Từ 11/2016 đến nay đồng thời là Kế toán trưởng công ty CP Đồng Tâm Dotalia.
Hội viên Hội kế toán TP.HCM (HAA) từ 01/2016