Bà Nguyễn Thị Minh Mẫn

  • Hiệu trưởng

Giới thiệu

Chuyên viên phòng marketing của tập đoàn Đồng Tâm – Long An (2000-2005)
Phó Giám Đốc công ty xuất nhập khẩu MPK – Quận 10 (2005-2009)
Tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành QTKD (2009)
Giảng viên khoa QTKD – ĐH Mở TPHCM (2010 đến 2015)
Hiệu trưởng trường Trung cấp Việt Nhật (từ 2015 đến nay)