Ông Lê Minh Phúc

  • Chủ tịch

Sinh năm 1964, Cử nhân Anh văn, Kỹ sư mỏ. Ông đã từng là Giám đốc Dự án Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Thương mại Đồng Tâm;
Giám đốc Dự án kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Liên doanh Gạch Ceramic Đồng Tâm. Hiện ông Lê Minh Phúc đang là Giám đốc Công ty TNHH Yamato; Chủ tịch HĐQT
Trường Trung cấp Việt Nhật; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Long An; Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đồng Tâm;
Phó TGĐ chuỗi Cung ứng và Mua hàng Công ty Cổ phần Đồng Tâm.