Ông Võ Quốc Lợi

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Sinh năm 1988
– Chuyên môn về Tài chính – Đầu tư
– Trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại London Business School.
– Ông đã có kinh nghiệm làm việc tại Quỹ đầu tư Russell Investment Index – Tiểu bang Seattle, Hoa Kỳ và đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.
– Ông là thành viên Ban điều hành Quỹ học bổng Big Friend Foundation (BFF).
– Hiện tại, Ông đang đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Kinh doanh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đồng Tâm – Miền Trung; đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Việt – Nhật.