GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ liên kết đào tạo và đào tạo ngắn hạn.

Tổ chức, thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy của nhà trường

1. Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo.

2. Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường.

3. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương và các trường đại học – cao đẳng khác.

4. Phối hợp với các khoa chuyên môn, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.

5. Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy.

6. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

7. Các công việc khác

phong-dao-tao

XEM CHI TIẾT CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Quản Trị Hệ Thống

Đào tạo quản trị hệ thống CNTT, Mạng

Chi tiết

Xây Dựng Dân Dụng & CN

Đào tạo xây dựng dân dụng & công nghiệp

Chi tiết

Văn Thư – Lưu Trữ

Đào tạo văn thư - lưu trữ, Thư ký, hành chánh

Chi tiết

Kế Toán Doanh Nghiệp

Đào tạo kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính

Chi tiết

Liên Kết Đào Tạo

Liên kết đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Chi tiết

BẠN CÓ THẮC MẮC?

Vui lòng để lại thông tin và đặt câu hỏi, Nhân viên tư vấn của trường sẽ gọi lại và tư vấn trực tiếp cho bạn