19 Th1 2021

Thông Tin Tuyển Dụng (Giáo Viên Mầm Non)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường Trung cấp Việt – Nhật thông tin đến các sinh viên ngành Sư phạm mầm non của trường nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

1/ Đơn vị tuyển dụng: Trường Mầm Non IQ Cần Đước

2/ Số lượng: 2 giáo viên

3/ Địa chỉ: Quốc lộ 50, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp trường Mầm Non IQ Cần Đước qua số điện thoại 0938 854 686 (Cô Sương)

Trả lời