16 Th1 2019

Thông Tin Tuyển Dụng (GV. Mầm Non)

Trường Trung cấp Việt – Nhật thông tin đến các sinh viên ngành Sư phạm mầm non của trường nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:
1. Đơn vị tuyển dụng: Trường Mầm non song ngữ Việt – Mỹ
2. Nhu cầu tuyển dụng:
– Giáo viên dạy tiếng anh
– Giáo viên mầm non (ưu tiên biết tiếng anh)
– Bảo mẫu (ưu tiên biết tiếng anh)
– Kế toán (ưu tiên biết tiếng anh)
– Cấp dưỡng
3. Địa chỉ: 62/32 Nguyễn Cửu Vân, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An
4. Liên hệ:  01255233280 – 01659820406 (Cô Trang Đài)

Trả lời