07 Th8 2020

Thông Tin Tuyển Dụng (GV.Mầm Non)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường Trung cấp Việt – Nhật thông tin đến các sinh viên ngành Sư phạm mầm non của trường nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

1/ Đơn vị tuyển dụng: Trường Mầm Non Phương Đông

2/ Số lượng: 2 Giáo viên

3/ Địa chỉ: 40 Sương Nguyệt Anh, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An

Các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp trường Mầm Non Phương Đông: 0272 3827 127

Trả lời