19 Th1 2021

Thông Tin Tuyển Dụng (GV. Mầm Non)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường Trung cấp Việt – Nhật thông tin đến các sinh viên ngành Sư phạm mầm non của trường nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

1/ Đơn vị tuyển dụng: Trường Mầm Non IQ Cần Đước

2/ Số lượng: 2 Giáo viên

3/ Địa chỉ: Khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đuớc, tỉnh Long An

Các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp trường Mầm non IQ Cần Đước: 0938 854 686 (Cô Sương)

Trả lời