02 Th12 2020

Thông tin tuyển dụng (GV. Mầm Non)

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường Trung cấp Việt – Nhật thông tin đến các sinh viên ngành Sư phạm mầm non của trường nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non như sau:

1/ Đơn vị tuyển dụng: Trường Mầm Non Ana

2/ Số lượng: 5 Giáo viên

3/ Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An

Các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp trường Mầm non Ana: 0978 228 083

 

Trả lời