NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ktkt

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành kế toán có kiến thức cơ bản và kỹ năng về kế toán để đảm nhận được nhiệm vụ phân tích hoạt động tài chính, tư vấn kế toán doanh nghiệp, kế toán thống kê cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội,... Sau khi học xong chương trình sinh viên có khả năng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh - dịch vụ, thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và có khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh và có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn


  • Trường Trung Cấp Việt - Nhật Long An
  • ĐC: Số 3, Đường số 3, KDC Kiến Phát, Phường 6, Tp.Tân An - Long An
  • ĐT: (84 - 72) 3524.579 - 3524.959
  • Fax: (84 - 72) 3524.579; Email: admin@truongvietnhat.edu.vn