Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại

1. Chức năng

Phòng Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ đối ngoại (P. TVTS&QHĐN) có chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh, truyền thông và phát triển mối liên kết đào tạo với các đơn vị có uy tín trong nước để mở rộng ngành nghề đào tạo cho tường; Quản lý các hoạt động PR, marketing, tạo nguồn tuyển sinh cho các bậc đào tạo sơ cấp, trung cấp và đại học; Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của Trường Trung cấp Việt – Nhật.

2. Nhiệm vụ

 2.1 Công tác tuyển sinh

– Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, của Trường theo từng giai đoạn;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng và Chủ tịch HĐQT phê duyệt; tổ chức và triển khai Kế hoạch tuyển sinh đạt chỉ tiêu đã đề ra;

– Biên soạn các ấn phẩm tuyển sinh;

– Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh;

– Tổ chức các sự kiện tuyển sinh (hội thảo tuyển sinh, hội thảo kết nối, chuyên đề,…);

– Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, các cơ quan chức năng, các đơn vị ngoài trường có liên quan để triển khai công tác tuyển sinh theo quy trình từ khâu tổ chức xét tuyển đến khâu thông báo nhập học theo đúng lịch trình và quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành;

– Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);

– Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường;

 2.2 Công tác truyền thông

– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

– Tổ chức biên tập nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh trên website của Trường.

– Thực hiện các chương trình PR, quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng (trực tiếp, điện thoại, đài phát thanh, facebook, fanpage, zalo, cộng tác viên,…).

– Quản lý website tuyển sinh; cập nhật kịp thời các thông tin, hình ảnh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo bằng nhiều hình thức đến đối tượng tuyển sinh; Tổ chức lực lượng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do các tổ chức, cơ quan chức năng địa phương, ngành tổ chức;

– Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Văn phòng tuyển sinh: Số 7, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long

Thầy Phan Thanh Tùng – Trưởng phòng

Điện thoại: 0272 3524.579

Di động: 0932.448.348

Email: tungpt@truongvietnhat.edu.vn

CHức năng phòng đào tạo

Tổ chức, thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

  • Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo.
  • Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường.
  • Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ và quy định của trường.
  • Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy.
  • Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương và các trường đại học – cao đẳng khác.
  • Phối hợp với các khoa chuyên môn, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.
  • Các công việc khác

đào tạo

Click để xem thêm thông tin về các ngành nghề đào tạo của Trường Trung Cấp Việt Nhật Long An

https://joostrap.com/