Kế toán

(TVU) – Đào tạo cử nhân kế toán có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về kế toán nói riêng, có ý chí khởi nghiệp và tư duy năng động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức và điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ, ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Sinh viên được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế…Ngoài các kiến thức nền tảng, tổng quan người học ngành kế toán còn được trang bị các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo người học sẽ được cấp bằng cử nhân hình thức Giáo dục từ xa, văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán tổng hợp bậc đại học có thể đảm nhận các vị trí như là nhân viên kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán tổng hợp,… tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng kho bạc.

Ngoài ra còn có thể làm kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán hoặc đại học một ngành khác nêu muốn liên thông theo hình thức khác ngành.