Tất cả thông báo của Trường Trung Cấp Việt Nhật

XEM THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG

TRA CỨU

Lich hoc dot 1 – HK 2 DE18MN370: Click để xem

LỊCH HỌC ĐỢT 2 HỌC KỲ 5 LỚP VB17L370, DE17L3701: Click để xem

LỊCH THI LẠI CÁC LỚP DB16L370 VÀ DE17L370: Click để xem

LICH HOC DOT 1 HK3 LOP DE18, DB18, VB18: Click để xem

LICH HOC DOT 2 HK5 LOP DB17L3701: Click để xem 

LICH HOC DOT 2 HK5 LOP DE17L3702: Click để xem

LICH THI LAI LƠP DB16L3701: Click để xem

LICH THI LAI LOP DE17L370 : Click để xem

LICH THI LAI LOP DE17L3701 : Click để xem

LICH THI LAI LOP DE17L3702 : Click để xem

Lich on thi TN DE16L3701, VB16L3701 (DC 1): Click để xem

Điểm thi lớp 18VT

– Điểm thi lớp DB16L3701

– Điểm thi lớp DB17L370

– Điểm thi lớp DB17L3701

– Điểm thi lớp DB18L370

– Điểm thi lớp DE17L370

– Điểm thi lớp DE17L3701

– Điểm thi lớp DE17L3702

– Điểm thi lớp DE18L370

– Điểm thi lớp DE18MN370

– Điểm thi lớp VB17L370

– Điểm thi lớp VB17L3701

– Điểm thi lớp VB18L370

Chào mừng bạn đến với Trường Việt Nhật

Trường trung cấp Việt – Nhật xác định phải luôn phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên Long An và cả nước, làm hài lòng quý vị phụ huynh cũng như các doanh nghiệp sử dụng lao động

Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025 Trường Đại học Quốc tế Việt – Nhật sẽ trở thành một trong 50 trường đại học hàng đầu của Việt Nam có uy tín trong khu vực và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Quản lý, Kinh tế và Kỹ thuật công nghệ.

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Việt Nhật áp dụng các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội; đồng thời, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,…