Tất cả thông báo của Trường Trung Cấp Việt Nhật

imgpsh_fullsize

XEM THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG

imgpsh_fullsize (2)
cc

TRA CỨU

Lich hoc dot 1 – HK 4 VB17L3701: Click để xem

Lich hoc dot 1 – HK 6 DB16L3701: Click để xem

Lich hoc dot 1 – HK 7 DB16L370: Click để xem

Lich hoc dot 1 – HK 7 DB16L3701: Click để xem

Lich hoc dot 2 – HK 1 DE18L370+DB18L370+VB18L370: Click để xem

Lich hoc dot 2 – HK 3 DE17L3702+DB17L3701+VB17L3701: Click để xem

Lich hoc dot 2 – HK 4 DE17L370: Click để xem

Lich hoc dot 2 – HK 5 DE16L3701: Click để xem

Thời khóa biểu lớp Văn thư – Lưu trữ: Click để xem

Thời khóa biểu đợt 1 lớp DE18L370, VB18L370, VB18L370: Click để xem

Lich hoc dot 1 – HK 4 DE17L370: Click để xem

Lich hoc dot 1 – HK 5 DB16L3701: Click để xem

Thời khóa biểu đợt 1 – HK 5 DB16L370: Click để xem

Thời khóa biểu đợt 2 – HK 2 DE17L3702 + DB17L3701 + VB17L3701: Click để xem

Thời khóa biểu HK 3 lớp DE17L370 : Click để xem

Thời Khóa biểu dot 1 – HK 5 DE16L3701: Click để xem

Thời khóa biểu lớp DE17L370: Click để xem

Thời khóa biểu  HK 4 VB17L370, DE17L3701, DB17L370: Click để xem

Thời khóa biểu lớp DB16L3701: Click để xem

Thời khóa biểu lớp DE16L370: Click để xem

Điểm thi lớp 18VT

Điểm thi lớp 17MN

– Điểm thi lớp DB16L370

– Điểm thi lớp DB16L3701

– Điểm thi lớp DB17L370

– Điểm thi lớp DB17L3701

– Điểm thi lớp DB18L370

– Điểm thi lớp DE16L370

– Điểm thi lớp DE16L3701

– Điểm thi lớp DE17L370

– Điểm thi lớp DE17L3701

– Điểm thi lớp DE17L3702

– Điểm thi lớp DE18L370

  • Lý luận nhà nước và pháp luật 1: Click để xem
  • Lịch sử nhà nước và pháp luật: Click để xem

– Điểm thi lớp DE18MN370

– Điểm thi lớp VB16L3701

– Điểm thi lớp VB17L370

– Điểm thi lớp VB17L3701

– Điểm thi lớp VB18L370

Chào mừng bạn đến với Trường Việt Nhật

Trường trung cấp Việt – Nhật xác định phải luôn phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên Long An và cả nước, làm hài lòng quý vị phụ huynh cũng như các doanh nghiệp sử dụng lao động

Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025 Trường Đại học Quốc tế Việt – Nhật sẽ trở thành một trong 50 trường đại học hàng đầu của Việt Nam có uy tín trong khu vực và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Quản lý, Kinh tế và Kỹ thuật công nghệ.

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Việt Nhật áp dụng các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội; đồng thời, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,…