THông báo

Các thông báo về thông tin tuyển sinh

Thông báo Về việc nộp tiền học phí, lệ phí qua hệ thống Ngân hàng
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021
THÔNG BÁO V/v làm thủ tục nhập học và thu học phí đợt 1 lớp Đại học VLVH
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG
Thông báo chiêu sinh đại học trực tuyến VB2 Ngôn ngữ Anh năm 2021

Tra cứu

Thời khoá biểu

Lịch Học lớp DE19MN370

  • - Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em Xem chi tiết

  • - Phương pháp cho trẻ em làm quen với tác phẩm văn học Xem chi tiết

Lịch học lớp DE21TH370, DF21TH370

  • - Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Xem chi tiết

Lịch học lớp DE21MN370, DF21MN370

Lịch học lớp DE21L370, DB21L370, VB21L370

Lịch học lớp DE18L370, VB18L370, DB18L370 Đợt 2 HK5, HK6

Lịch Học Lớp DE19MN370 Học kỳ 4

  • - Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh Xem chi tiết

Lịch học lớp DE18MN370

Tra cứu Điểm Thi

Điểm Thi VB19L370

Điểm thi DE19MN370

Điểm Thi DE19L370

Điểm Thi DE18MN370

Điểm Thi DE17L3702

Điểm Thi Lớp DB19L370

Điểm Thi Lớp DB18L370

Điểm thi lớp DB17L370

Lịch thi

Lịch thi lớp DE21TH370 – DF21TH370

Lịch thi lớp DE20L3702 – VB20L3701 – DB20L3701

Lịch thi lớp DE19MN370