TỔNG QUAN

Được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra quyết định thành lập vào tháng 3/2010, hơn một năm qua, nhà trường đã tích cực chuẩn bị cho việc khai giảng khóa đầu tiên.

Từ việc tập hợp đội ngũ cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiệm, thống nhất chương trình đào tạo cho đến xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, lắp đặt trang thiết bị dạy và học hiện đại, đồng bộ.

  • Văn thư – Lưu trữ
  • Quản trị hệ thống
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so-do-to-chuc

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Trường Trung cấp Việt Nhật áp dụng các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội; đồng thời, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,...

Số năm thành lập
+
Tỷ lệ tốt nghiệp
%
Số sinh viên tốt nghiệp
+

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên ban quản trị Trường trung cấp Việt Nhật

Ông Võ Quốc Lợi
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Võ Quốc Lợi

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng
Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng

Ông Võ Thành Thanh
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Võ Thành Thanh

Ông Trần Trọng Nhân
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Trọng Nhân