TỔNG QUAN

Được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra quyết định thành lập vào tháng 3/2010, hơn một năm qua, nhà trường đã tích cực chuẩn bị cho việc khai giảng khóa đầu tiên.

Từ việc tập hợp đội ngũ cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiệm, thống nhất chương trình đào tạo cho đến xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, lắp đặt trang thiết bị dạy và học hiện đại, đồng bộ.

  • Sư phạm mầm non
  •  Văn thư – Lưu trữ
  • Quản trị hệ thống
  •  Kế toán doanh nghiệp
  •  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so-do-to-chuc

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Trường Trung cấp Việt Nhật áp dụng các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội; đồng thời, chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,...

Số năm thành lập
+
Tỷ lệ tốt nghiệp
%
Số sinh viên tốt nghiệp
+

VIDEO TRƯỜNG TC VIỆT - NHẬT

Video giới thiệu về Trường Trung Cấp Việt Nhật Long An
Được thành lập trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa Đồng Tâm Group và Tập đoàn giáo dục Aso Juku (Nhật Bản) cùng một số nhà đầu tư Nhật Bản khác, trường Trung cấp Việt - Nhật có điều kiện phát huy thế mạnh của mình trong việc giúp học sinh tiếp cận và làm quen với kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy trình tổ chức, quản lý khoa học, dây chuyền sản xuất tiên tiến, tác phong công nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, gắn kết hơn giữa học và thực hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên ban quản trị Trường trung cấp Việt Nhật

Ông Lê Minh Phúc
Chủ tịch

Ông Lê Minh Phúc

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng
Giám đốc Công ty YAMATO

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng

PHÒNG BAN - ĐOÀN THỂ

Cơ cấu tổ chức các phòng ban - đoàn thể của Trường Trung Cấp Việt Nhật Long An

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ liên kết đào tạo và đào tạo ngắn hạn.

Tổ chức, thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy của nhà trường

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh sinh viên và công tác quản lý học sinh sinh viên.

Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng và công tác quản lý, đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác lập kế hoạch và tư vấn tuyển sinh tất cả bậc – hệ đào tạo của Trường.

Quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường tới cộng đồng và xã hội thông qua các sự kiện truyền thông, tư vấn tuyển sinh…

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính tổng hợp.

Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên, học sinh; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổng hợp; Hành chính; Văn thư, lưu trữ, lễ tân

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý công sở, quản lý tài sản, công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của trường.

Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán.

Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo các chế độ quy định của Hiệu Trưởng.

Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên