Giới thiệu vềPhòng đào tạo

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ liên kết đào tạo và đào tạo ngắn hạn.

TTổ chức, thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy của nhà trường.

CHức năng phòng đào tạo

Tổ chức, thực hiện công tác quản lý đào tạo và công tác học sinh sinh viên các hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

  • Thực hiện, theo dõi và điều chỉnh chương trình đào tạo.
  • Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường.
  • Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định. Quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế của Bộ và quy định của trường.
  • Tổ chức quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy.
  • Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương và các trường đại học – cao đẳng khác.
  • Phối hợp với các khoa chuyên môn, ban chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.
  • Các công việc khác

đào tạo

Click để xem thêm thông tin về các ngành nghề đào tạo của Trường Trung Cấp Việt Nhật Long An