1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn giáo viên tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của giáo dục tiểu học trong tương lai; Có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.

Kiến thức: Sinh viên có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học, vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp; Tham gia giảng dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật; Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở toàn bậc tiểu học; Nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

Kỹ năng nghề nghiệp: Lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kỳ) theo chương trình môn học, xây dựng hồ sơ giảng dạy và giáo dục; Thiết kế bài giảng, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới; Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh; Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; Hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục; xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

2. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học bậc đại học có thể đảm nhận các vị trí như: Giảng dạy ở các Trường Tiểu học công lập, tư thục; Giảng dạy ở các trung tâm tư vấn giáo dục trẻ em, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em đường phố, dạy kèm tại gia đình; Làm tổng phụ trách đội ở trường tiểu học; Tham gia công tác giáo dục ở phòng, sở Giáo dục đào tạo; Tư vấn giáo dục trẻ em độ tuổi tiểu học; Quản lý trường, lớp ở tiểu học.

3. Cơ hội sau đại học:

Có khả năng học ngành Quản lí Giáo dục, Giáo dục học bậc sau đại học ở các Đại học, Học viện trong và ngoài nước.