Luật

(TVU) – Ngành Luật là một trong những ngành phổ biến và là một nghề không thể thiếu trong xã hội hiện đại, Luật luôn gắn liền với sứ mệnh định hướng, kiến tạo môi trường xã hội công bằng và bền vững. Sinh viên học ngành luật được trang bị những kiến thức về pháp luật, thực tiễn pháp lí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản trong đời sống pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực pháp luật. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng phân tích quy định của pháp luật, tham gia định hướng sự phát triển của pháp luật, tư vấn pháp Luật, vận dụng tốt quy trình khiếu nại tố cáo, tham gia tố tụng trên thực tế…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo người học được cấp bằng cử nhân hình thức Giáo dục từ xa, văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Luật, các cử nhân có thể dễ dàng chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao. Cử nhân Luật có thể đảm nhận các vị trí khác nhau như: Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tham gia làm việc trong các Văn phòng luật sư, Công ty Luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm trọng tài thương mại, phòng công chứng…

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Luật hoặc đại học một ngành khác nêu muốn liên thông theo hình thức khác ngành