Ngôn ngữ Anh

(TVU) – Học ngành ngôn ngữ Anh học viên được trang bị các kiến thức ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh và tiếng Việt; có kiến thức văn hóa, xã hội của các nước sử dụng tiếng Anh, chủ yếu là nước Anh và Mỹ; có sự hiểu biết lý luận của công tác dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa – xã hội…Ngoài ra, sinh viên còn được còn được chú trọng phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp như: sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực đời sống xã hội và công việc hàng ngày; thực hiện các công việc văn phòng như soạn thảo và quản lý các loại hồ sơ, tài liệu thông thường, các hợp đồng thương mại…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh luôn có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn tại các công ty doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng tiếng Anh; tham gia các hoạt động dịch thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau; biên, phiên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh, trong các cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế xã hội của Việt Nam và quốc tế; giáo viên tiếng Anh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); chuyên viên nghiên cứu, điều tra xã hội học.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.