Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Bình Dương)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng dự báo nhu cầu thị trường 2. Đề xuất lựa chọn phương án tối ưu lưu kho 3. Xây dựng lịch trình kiểm tra tồn kho và sắp xếp nguồn lực kiểm kho 4. Đề xuất ký kết hợp đồng thuê/mua để mở các điểm bán hàng nội […]