Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật CNTT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tham gia triển khai hệ thống mạng, camera cho các đơn vị khi có phát sinh (mở rộng, di dời). 2. Tham gia giám sát hoạt động của hệ thống mạng, Camera, khắc phục các sự cố phát sinh. 3. Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính, hổ trợ […]

Nhân Viên Nhân Sự (Đà Nẵng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phụ trách tuyển dụng theo nhu cầu và tiếp nhận nhân sự mới 2. Tham gia tổ chức đào tạo và các sự kiện tại nhà máy 3. Tiếp nhận xung đột giải quyết các thắc mắc của CB.CNV 4. Theo dõi tình hình nhân sự tham gia hoạt động […]