Nhân Viên Nhân Sự (Đà Nẵng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phụ trách tuyển dụng theo nhu cầu và tiếp nhận nhân sự mới 2. Tham gia tổ chức đào tạo và các sự kiện tại nhà máy 3. Tiếp nhận xung đột giải quyết các thắc mắc của CB.CNV 4. Theo dõi tình hình nhân sự tham gia hoạt động […]