Quản Đốc Sản Xuất (Ngành Vật Liệu Xây Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phân xưởng sản xuất 2. Điều hành đội ngũ thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công trình 3. Lên kế hoạch sản xuất căn cứ vào lệnh sản xuất từ Phòng Kinh doanh 4. Triển khai, giám sát và […]

Trưởng Phòng Cơ Điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý/ điều hành hoạt động của phòng Cơ điện: hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, tài sản cố định, đường dây và trạm điện 2. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa, đại tu….máy móc thiết bị sản xuất, tài sản […]

Kỹ Sư Cơ Điện – Cơ Khí

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Cảng Quốc Tế Long An. 2. Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị cảng định kỳ. 3. Hổ trợ các đội khác thi công xây dựng hệ thống điện, nước, cơ sở hạ tầng tại Cảng Quốc Tế Long An. 4. […]

Chuyên Viên Cơ Điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. 2. Quản lý bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất. 3. Quản lý máy móc thiết bị, tài sản cố định 4. Các công việc khác do Trưởng Bộ phận phân công YÊU CẦU CÔNG VIỆC – Ưu tiên […]