Nhân Viên Kế Hoạch Nhu Cầu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng kế hoạch nhu cầu năm 2. Dự báo nhu cầu thị trường (Statistical forecasting) 3. Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch nhu cầu (Consensus demand planning) 4. Đánh giá và quản lý độ lệch cung/ cầu 5. Xây dựng dự báo bán hàng (sales forecast) YÊU CẦU […]

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều phối kế hoạch sản xuất của ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VẬT LIỆU ỐP LÁT đáp ứng nhu cầu kinh doanh 2. Theo dõi hàng tồn kho các ngành này phù hợp với chính sách ban hành 3. Tiếp nhân nhu cầu kinh doanh ngành SƠN, NGÓI, BỘT, VL ỐP […]