Kế Toán Trưởng (Công Ty Thành Viên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Tổng quan vị trí: Kế Toán Trưởng – Đóng vai trò quan trọng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán của công ty và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được triển khai đúng cách và báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó […]

Kế Toán Trưởng Tập Đoàn

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Lập BCTC Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tập đoàn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác. 2. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các hoạt động về […]