Nhân Viên Thủ Kho

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp dựa trên đơn mua hàng (PO) Kiểm tra số lượng hàng hóa/ nguyên vật liệu Lập phiếu nhập kho dựa trên số lượng hàng hóa nhận thực tế Cập nhật tồn kho Sắp xếp bố trí kho theo đúng thiết kế layout Sử […]

Nhân Viên Thủ Kho

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị hàng tồn kho thành phẩm (thành phẩm ngói). 2. Thực hiện kiểm kê đề xuất giải pháp xử lý trường hợp thừa, thiếu Thành phẩm Ngói. 3. Xem xét, kiểm tra chứng từ nhập xuất kho, luân chuyển chứng từ, kiểm tra việc thực hiện nhập trước xuất […]