Trưởng Phòng Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý công tác tuyển dụng, đáp ứng nhân sự (sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự,…). 2. Quản lý các hoạt động trong quan hệ với người lao động. 3. Quản lý hợp đồng lao động và thông tin nhân viên. 4. Xây dựng […]

Trưởng Phòng Đãi Ngộ Và Hiệu Quả Làm Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý Hiệu quả làm việc của nhân viên – Thiết lập mục tiêu công việc và chỉ tiêu quản lý hiệu quả công việc – Đánh giá hiệu quả làm việc – Xây dựng/ điều chỉnh lộ trình phát triển nghề nghiệp nhân viên 2. Quản lý lương thưởng […]