Trưởng Phòng Tuyển Dụng Và Quan Hệ Lao Động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý công tác tuyển dụng, đáp ứng nhân sự (sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự,…). 2. Quản lý các hoạt động trong quan hệ với người lao động. 3. Quản lý hợp đồng lao động và thông tin nhân viên. 4. Xây dựng […]

Trưởng Phòng Đãi Ngộ Và Hiệu Quả Làm Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý Hiệu quả làm việc của nhân viên – Thiết lập mục tiêu công việc và chỉ tiêu quản lý hiệu quả công việc – Đánh giá hiệu quả làm việc – Xây dựng/ điều chỉnh lộ trình phát triển nghề nghiệp nhân viên 2. Quản lý lương thưởng […]

Nhân Viên Nhân Sự (Đà Nẵng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phụ trách tuyển dụng theo nhu cầu và tiếp nhận nhân sự mới 2. Tham gia tổ chức đào tạo và các sự kiện tại nhà máy 3. Tiếp nhận xung đột giải quyết các thắc mắc của CB.CNV 4. Theo dõi tình hình nhân sự tham gia hoạt động […]

Chuyên Viên Đãi Ngộ Và Hiệu Quả Làm Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng/ cập nhật khung lương Xây dựng, soát xét, nghiên cứu cải tiến chính sách lương/thưởng/phúc lợi, nhân tài,…các ngành hàng/CTTV. Quản lý ngân sách nhân sự hệ thống (Lương, phúc lợi, BHXH, thuế TNCN,…) Đánh giá hiệu quả và đề xuất năng suất lao động Xây dựng, cải tiến […]