Trưởng Phòng Vận Tải

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hợp đồng dịch vụ – Dịch vụ quản lý xe, quản lý hồ sơ – tài sản, danh mục tài sản liên quan đến xe, phương tiện vận chuyển. 2. Tổ chức, quản lý, điều chuyển xe giữa các Công ty thành viên. 3. Tạm ứng, giám sát, […]