Nhân Viên Pháp Chế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Soạn thảo, soát xét tất cả các hợp đồng mua bán, xây dựng, lắp đặt, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh và cung cấp các dịch vụ. 2. Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký […]