Thư Kí Giám Đốc (Thông Dịch Viên)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Giám đốc • Làm cầu nối liên lạc, trao đổi công việc, thông tin giữa các bộ phận với Ban Giám Đốc • […]