Thông tin Chung

Lương:

Địa điểm: Hà Nội, Hải Dương

Ngành nghề: Chất lượng, Công nghệ, Sản xuất

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2022

Hình thức: Toàn thời gian

Cấp bậc: Cấp Lãnh Đạo

Kinh nghiệm: 05 năm

Ngày cập nhật: 16/11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thiết kế công thức phối liệu xương, men trên cơ sở chính từ nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có/ Design mixture formula for bone and glaze based on the local raw materials

2. Tư vấn công nghệ đổ rót, lò nung phù hợp/ Consulting on suitable casting and kiln technology

3. Tư vấn bố trí máy móc thiết bị phù hợp công nghệ hồ men / Consultancy on the layout of machinery and equipment which is suitable for glazing technology

4. Phản biện, thẩm định layout tổng thể. Mục đích tối ưu năng suất sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong qui trình sản xuất/ Reviewing and appraising the overall layout. The purpose of optimizing production productivity, minimizing waste in the production process

5. Đề xuất chọn nhà cung cấp cho các thiết bị chính (casting, kiln, glazing). Mong muốn :chất lượng thiết bị tốt, chi phí đầu tư tối ưu / Proposing to choose a supplier for the main equipment (casting, kiln, glazing). Desire: good quality equipment, optimal investment costs

6. Tư vấn/ lựa chọn được các nhà cung cấp nguyên liệu tại địa phương/ Trung Quốc Consulting/selecting local/Chinese raw material suppliers

7. Phân tích, so sánh và tư vấn đề xuất các dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất sứ hiện nay/ Analyze, compare and recommend current porcelain production lines, machinery and equipment.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Ưu tiên Nam, từ 40 tuổi trở lên/ Male, from 40 years old and above.

– Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Hóa silicate, Quản lý công nghiệp/ Bachelor’s degree or higher majoring in silicate chemistry, industrial management,…

– Biết tổ chức/bố trí nhân sự sản xuất hợp lý/ Be able to organize/ arrange reasonable production personnel.

– Hiểu rõ và đã từng tham gia tư vấn tối thiểu 3 dự án sản xuất sứ, thiết bị vệ sinh/ Understanding and having participated in consulting at least 3 projects producing porcelain and sanitary ware

– Ưu tiên người Trung Quốc hay người từng làm việc tại Trung Quốc/ Priority is given to Chinese people or people who have worked in China.

– Thời gian làm việc bán thời gian : 4 – 6 tháng (đến khi ký hợp đồng mua thiết bị) )/ Part-time working time: 4 – 6 months (until the contract is signed)

– Biết và hiểu rõ quy trình sản xuất ngành sứ vệ sinh/ Know and understand the production process of sanitary ware industry.

– Triển khai sản xuất sứ trên dây chuyền: đạt sản lượng/ ngày, tỉ lệ loại 1, hao hụt và tiêu hao LPG theo định mức… …/ Deploy the production line: achieve output/day, grade 1 rate, LPG loss and consumption according to the quota…

– Hiểu rõ công nghệ sản xuất Sứ, tư vấn/lựa chọn được các nhà cung cấp nguyên liệu tại địa phương/Trung Quốc/ Understand production technology porcelain production, consulting/ selecting local/ Chinese raw material suppliers.

– Biết rõ chất lượng/ hiệu quả sử dụng các máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất sứ của nhà cung cấp từ Trung Quốc và Châu Âu / Know the quality / efficiency of using the machinery and equipment on the porcelain production line of suppliers from China and Europe.

QUYỀN LỢI

– Lương: theo năng lực cá nhân đóng góp (3P)/ Salary: according to individual contribution (3P)

– Thưởng: Hiệu suất lao động, đồng hành phát triển, thưởng động lực, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,…/ Bonus: Labor performance, development companion, motivational bonus, monthly/quarterly/yearly KPI bonus, project bonus…

– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: khám sức khoẻ, ăn sáng, ăn trưa, ăn chay, nghỉ ngày sinh nhật, bảo hiểm tai nạn 24/24,…/ Allowances and Benefits: health checkup, breakfast, lunch, fasting, birthday leave, accident insurance 24/24,…

– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,…/ Working tools: ERP management system, IBPM, Microsoft Office 365, regulatory system ISO, transportation, etc.