Bạn muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, bạn muốn trau dồi tiếng Nhật thì CLB Tiếng Nhật – Trường Trung cấp Việt Nhật chính là nơi thích hợp dành cho bạn.