Các thành viên sẽ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và trau dồi những kiến thức, tài liệu học tập, những thay đổi mới trong lĩnh vực Tin học để từ đó nâng cao trình độ chuyên ngành đang theo học, phục vụ hiệu quả cho quá trình học tập của bản thân.