Chất lượng giảng dạy

  1. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường đại học lớn, uy tín trong nước
  2. Cán bộ quản lý trẻ, nhiệt huyết, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ kịp thời quyền lợi của sinh viên
  3. Chương trình đào tạo/tài liệu học tập được cập nhật, đổi mới hàng năm: Chương trình đào tạo đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Nhà trường. Chính vì vậy, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, chương trình đào tạo cần phải định kỳ được rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm cập nhật các thành tựu mới nhất trên các lĩnh vực, đảm bảo tính hội nhập, tiên tiến nhằm tiếp cận xu hướng mới của xã hội hiện nay
  4. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo: Nhà trường luôn có kế hoạch định kỳ rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc ban hành mới các quy trình/quy định; lấy ý kiến khảo sát của các thầy/cô để hoàn thiện quy trình công tác quản lý đào tạo một cách có hiệu quả
  5. Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra, đánh giá là quá trình bắt buộc trong đào tạo. Kết quả kiểm tra, đánh giá giúp Nhà trường xác định mục tiêu đào tạo có phù hợp, việc giảng dạy của giảng viên có thành công và quá trình học tập của sinh viên có hiệu quả hay không. Hàng năm, bộ phận Khảo thí phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát, hoàn thiện lại ngân hàng đề thi để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nội dung, tính chất của môn học
  6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất
  7. Liên kết công ty thành viên trong hệ thống và các doanh nghiệp bên ngoài ký hợp đồng cung ứng nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho sinh viên
  8. Đào tạo kỹ năng mềm giúp sinh viên tự tin, làm chủ được bản thân trong giao tiếp và làm việc hiệu quả

Học sinh tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc được tuyển chọn thực tập sinh tại Nhật Bản

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *