Giám Đốc Chất Lượng (Ngành Vật Liệu Xây Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xác định các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (SLA) trong sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng các ngành vật liệu xây dựng trong Đồng Tâm Group 3. Quản lý chất lượng sản phẩm 4. Quản lý sức khỏe, an toàn lao […]

Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm 2. Xây dựng kế hoạch và dự án nghiên cứu phát triển 3. Thiết kế và phát triển sản phẩm mẫu 4. Chuyển giao sản xuất đại trà 5. Quản lý ứng dụng công nghệ mới và vận hành xuất […]