Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm 2. Xây dựng kế hoạch và dự án nghiên cứu phát triển 3. Thiết kế và phát triển sản phẩm mẫu 4. Chuyển giao sản xuất đại trà 5. Quản lý ứng dụng công nghệ mới và vận hành xuất […]

PMO Manager/ Giám Đốc Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thiết kế công thức phối liệu xương, men trên cơ sở chính từ nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có/ Design mixture formula for bone and glaze based on the local raw materials 2. Tư vấn công nghệ đổ rót, lò nung phù hợp/ Consulting on suitable casting and kiln […]

Trưởng Phòng Công Nghệ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ. 2. Xây dựng kế hoạch, dự án thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm 4. Quản lý, cải tiến ứng dụng công nghệ mới và vận hành sản xuất 5. Xây dựng quy trình, quy định, hệ thống ISO. 6. Tổ chức […]

Giám Đốc Chất Lượng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xác định các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (SLA) trong sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn Đồng Tâm Group 3. Quản lý chất lượng 4. Quản lý sức khỏe, an toàn lao động và môi trường (HSE) 5. Quản lý […]

Nhân Viên Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1 Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu sản phẩm , cung cấp mẫu đến NPP, CHCT 2.Thực hiện việc trưng bày, dán tem và sắp xếp mẫu theo đúng nhận dạng thương hiệu 3.Thực hiện các chương trình makerting theo sự phân công của TBP 4.Thực hiện công tác […]

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Cửa, Mặt Dựng)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý kỹ thuật, thiết kế, lập kế hoạch sản xuất thi công cửa nhựa, cửa nhôm, cửa kính, mặt dựng nhôm kính. 2. Quản lý nhân sự phòng kỹ thuật 3. Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cửa theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng và Ban […]