Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm 2. Xây dựng kế hoạch và dự án nghiên cứu phát triển 3. Thiết kế và phát triển sản phẩm mẫu 4. Chuyển giao sản xuất đại trà 5. Quản lý ứng dụng công nghệ mới và vận hành xuất […]

Trưởng Phòng Vận Tải

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý hợp đồng dịch vụ – Dịch vụ quản lý xe, quản lý hồ sơ – tài sản, danh mục tài sản liên quan đến xe, phương tiện vận chuyển. 2. Tổ chức, quản lý, điều chuyển xe giữa các Công ty thành viên. 3. Tạm ứng, giám sát, […]

PMO Manager/ Giám Đốc Sản Xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thiết kế công thức phối liệu xương, men trên cơ sở chính từ nguồn nguyên liệu địa phương sẵn có/ Design mixture formula for bone and glaze based on the local raw materials 2. Tư vấn công nghệ đổ rót, lò nung phù hợp/ Consulting on suitable casting and kiln […]

Trưởng Phòng Công Nghệ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ. 2. Xây dựng kế hoạch, dự án thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm 4. Quản lý, cải tiến ứng dụng công nghệ mới và vận hành sản xuất 5. Xây dựng quy trình, quy định, hệ thống ISO. 6. Tổ chức […]

Giám Đốc Chất Lượng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xác định các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ (SLA) trong sản xuất. 2. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn Đồng Tâm Group 3. Quản lý chất lượng 4. Quản lý sức khỏe, an toàn lao động và môi trường (HSE) 5. Quản lý […]