Trưởng Phòng Tuyển Sinh (Trường Trung Cấp Việt Nhật)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh hàng năm của nhà trường. Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tư vấn, … phục vụ công tác tuyển sinh. Thực hiện công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo chính quy, liên kết hệ VLVH, Chương trình […]

Chuyên Viên Đào Tạo

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phân tích năng lực nhân sự hiện tại của doanh nghiệp, xác định và xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2. Xây dựng, biên soạn chỉnh sửa tài liệu đào tạo theo yêu cầu (offline, online) 3. Tìm kiếm đơn vị đào tạo bên ngoài 4. Soạn […]